fbpx

När dina sinnen blir din bästa KRAFT!

Vilka sinnen har vi?
De vanligaste sinnen det pratas om är se, höra och känna. Utöver dem har vi också smak och lukt. Sinnen som vi använder för att uppleva vår omvärld, sinnen vi använder för att känna igen sammanhang, sinnen vi ankrar in minnen i.

Smaker, lukter och det vi upplever genom vår syn och hörsel kan ta oss tillbaka i tiden på ett ögonblick och få oss att känna en massa saker. Pendla mellan olika känslotillstånd. Fascinerande och kanske ibland skrämmande, av att vi så omedvetet kan bli påverkade av minnen vi kanske inte ens ”minns”.

Engagemang, fokus och meningsfullhet genom våra sinnen
Det går också att använda sinnena som ett verktyg för att skapa engagemang, fokusering, meningsfullhet och driv framåt om vi tittar på en utvecklings- eller förändringsprocess. Där kan sinnena få omfamna det mål vi har framför oss och därmed ge oss en djupare mening och en än tydligare intention till vad vi vill uppnå. Det kan vara både resultat i form av siffror men också rena känslotillstånd.

När jag väntade vårt första barn, gick jag på profylax kurs, för att lära mig andas igenom de olika faserna av förlossningsarbetet. I den kursen fick vi också träna på att hitta en målbild som vi kunde ta fram under förlossningen. En typ av ”morot” när vi eventuellt var trötta, ville ge upp eller blev oroliga. Jag minns väl vad min målbild var och hur den påverkade mig positivt när jag laddade för min förlossning.

Målbilder använder ofta idrottare och jag önskade att fler företag skulle arbeta mer medvetet med just målbilder och verkligen ankra in dem i sina medarbetare. Som en försäkran om att alla är med på samma buss och snabbt kan erinra sig om var bussen ska, om det blir ett stopp för mycket. Den ankringen kan ske genom de olika sinnena. Vi människor prioriterar våra sinnen lite olika, vilket kan vara bra att känna till om du önskar ankra in intentioner och mål hos andra, hålla en presentation etc. Använd dig då av det visuella (bilder, filmklipp, rita), auditiv kommunikation (prata, spela upp ett klipp, musik etc.) och även det kinestetiska (låta personen få känna genom att prata i grupper, vara med i kommunikationen, testa en övning mm). För någon tar till sig mer när du pratar än när du ritar på whiteboarden, och för någon annan är det tvärtom.

Hur använder du dina sinnen?
Fundera själv på hur du använder dina sinnen. När du t ex. ska komma ihåg något. Gör du det genom att se bilder framför dig, eller minns du ord du hört, eller har du en speciell känsla kopplad till någon del av kroppen? Jag vet att jag är mer visuell, i alla fall när jag ska komma ihåg saker. Som när jag gör ett upplägg för en föreläsning. Då har jag ett visst schema jag delar in de olika delarna av föreläsningen i, sedan sätter jag ett speciellt ”start” och ”slut” ord i varje ruta/del – på så sätt minns jag och får mina delar att hänga ihop. Då kan jag också vara mer flexibel på det som ska sägas däremellan, för jag vet inom vilken ”ram” jag befinner mig igenom presentationen. Vad fungerar bäst för dig?

Vad har sinnena för betydelse i vägen mot ett mål?
Ska du få med dig dina medarbetar mot målet, så behöver du se över och fundera på din presentation, föreläsning etc. Finns det delar med som tilltalar de tre sinnena VAK (visuellt, auditivt, kinestetiskt), för att försäkra dig om att du får allas uppmärksamhet på ett eller annat sätt.

Du kan också medvetet förstärka ett mål genom att be dem se, höra och känna på målbilden. Detta kan vara högst effektivt om du även ska ”coacha” dig själv mot ett mål. Jag har gjort det flera gånger när jag har stått inför större uppgifter som stora dansuppvisningar, föreläsningar osv. Jag visuliserar först hur jag önskar och vill att det ska se ut. Sedan tar jag in det jag hör och vill höra i den bilden. Sen känner jag känslan av att uppnå det jag önskar, reaktioner från publiken, min egen närvaro osv. Jag gör det många gånger och när det väl är dags, så har jag ett inre lugn, eftersom jag har gått igenom och ”upplevt” situationen så många gånger. Då finns också utrymme för improvisation om så skulle behövas. Det bästa är att du kan korrigera och justera så att det ser, hör och känns precis som du önskar. Så låt det bli en kraftfull målbild som landar i dig.

”Where focus goes energy flows” – så sant så sant!

Tips!
– Testa dina och de du har runt omkring dig. Vilka sinnen primerar de?

– Använder du alla dina sinnen medvetet?
Annars pröva att ta en promenad. Uppmärksamma verkligen vad du ser, ta in. Vad hör du? Och vad känner du av att vara ute på promenaden? Gå kanske vidare till ett kafé och det du väljer att äta och dricka. Lukta och smaka med 100% närvaro.


Lycka till!

/Rebecca

Läs även