fbpx

Får du andra till att följa dig? – En bra ledare får med alla på tåget

Har du med dig själv och får du med andra på tåget?

Springer du på perrongen och undrar var du ska? Försöker du kliva på men blir omkull trampad av en annan passagerare? Eller försöker du kliva på med din grupp, men alla springer på i olika vagnar? Eller kliver du av och på helt utan problem?

Låt mig i början på detta inlägg använda tåget och perrongen som en metafor för vad jag önskar få fram. Inom Kommunikologi* pratar vi om pacing (”pejsing”) och leading som också kan övergå i mis pacing och mis leading.

Om du har obalans i din pacing och leading kan det bli oordning på tågperrongen. Kanske går det så illa att ni inte kliver på tåget tillsammans eller inte kliver på alls. Om du ska få med dig dina medarbetare eller elever på tåget mot målet (oavsett om det är stort eller litet), så behöver du vara tydlig i din kommunikation, du behöver vara lyhörd för vad de har för behov och önskemål kring destinationen och resan dit, samt vilka tillstånd (känslor) de hamnar i när ni planerar avresa och tid på tåget. Hur ska resan se ut? Vilka stopp under resans gång ska göras för att säkerställa att ni är på väg mot rätt destination.

Förståelse för detta kan för dig som ledare vara bra att ha med sig. Vetskap om att alla inte önskar information på samma sätt, och det är och blir din uppgift som ledare och vägvisare mot visionen/målet (destinationen) att se till att få med dig alla genom att vara anpassningsbar i ditt bemötande. Du ska kunna ”pejsa” din personal/elever/familjemedlemmar med trygg hand för att också kunna bidra till deras självständighet lite längre fram på resan.

Balans i din pacing och leading som ledare (oavsett om det är på ett företag, som lärare etc) är A och O om du ska bidra till ett välmående och hållbart företagsklimat. Utgå inte ifrån att dina referenspunkter är de som gäller enväldigt. Utan dina medarbetare/elever/familj nås inte målet. Undvik att styra med tanken att din sanning är allas sanning om hur vägen mot målet ska se ut. Våga bjuda in och var nyfiken.

Pacing av medarbetare – uppnå mål och visioner (få med dem på tåget)

Som ledare behöver du ta reda på vad dina medarbetare behöver för att kunna tro på och vilja genomföra de visioner ledningen lägger fram. Du kan tro att du har en bra leading i företaget, är dock inte medarbetarna av samma åsikt, kommer det mynna ut i en mis leading till slut. Du behöver alltså möta dem just där de är, och ta reda på vad deras behov, önskningar och frågeställningar är. Om du eller ledningen bara kör ert race i tron att det ska leda till målet, är risken stor att det blir onödiga problem på vägen. Och kanske uppnås inte målet. När något inte fungerar, ta inte utgångspunkt i att det är fel personal, ta istället reda på om de anser sig ha fått rätt förutsättningar för att medverka till att driva igenom den vision ni har presenterat.

Pacing som förälder eller pedagog

Ovan gäller ju också om du är förälder eller pedagog. Möt barnen, små som större, där de är. Lyssna in och se vad de har för behov, vilka tillstånd de befinner sig i och kanske hamnar i. Hur de önskar att det ska vara och hur ni tillsammans kan komma dit. Lyssna och ta reda på hur de ser på saker, istället för att snabbt döma efter deras beteende. Du vet inget om deras intentioner eller om de har svårt att förstå eller anpassa sig till satta ramar (sammanhang), när vi vet, är det lättare att bemöta med rätt verktyg och utan egna valda sanningar om det vi har sett och hört.

Pacing av dig själv

Precis som du behöver vara flexibel när du möter andra, möta behov och vara intresserad av det de har att säga. Så gäller det också när du ska ”pejsa” dig själv. Lyssnar du på insidan ibland? Alltså, tar du reda på om du gör val och agerar utefter vad du verkligen vill. Eller hoppar du på andras tåg och springer mest planlöst mellan perrongerna? En väg till att bli bra på att ”pejsa” andra är att du börjar med dig själv.

Andra gör som vi gör och inte som vi säger

En del av pacingen om vi ser till din ledarskapsroll i företaget, så är det just att vara en ledare fullt ut. Gör och var den förändring du önskar från dina medarbetare. Möt dem där de är i form av språk och frågeställningar de har för att förstå och komma vidare. Involvera dem och gör dem delaktiga i utvecklingsprocessen, uppmuntra och lyft dina medarbetare. Ett bra ledarskap enligt mig präglas av ett antal faktorer, en av dem är just hur bra du är på att möta dina medarbetare och förmågan att förstå skillnaden i att leda förändring och ”chefa” förändringen. Om några dagar kommer jag att skriva om neuroledarskap och vad som enligt både studier och mig själv kännetecknar en bra ledare.

Jag behöver kanske heller inte tillägga att ovan tes gäller i vårt föräldraskap eller när vi arbetar med barn, ungdomar – eller i vilka situationer som helst där vi önskar att människor ska följa oss.

Nedan följer några exempel på pacing och mis pacing

Spindeln i nätet

Sara har rollen som ”spindeln i nätet” på sin arbetsplats och har fått ansvar för årets julfest. Hon är glad över förtroendet och har ställt tre likadana frågor till respektive avdelning på företaget, för att få reda på vad de har för önskemål kring festen. Hon vill att alla indirekt ska få en chans att bidra till en fest som går hem hos hela företaget. Hon gör en lista och bokar upp möte med chefen för att de tillsammans ska kunna titta på vilka tre saker de ska ta fasta på.

Sara lägger fram listan till chefen och hinner endast presentera sitt förslag med att plocka ut tre saker från listan att fokusera på, då chefen avbryter Sara med att hon tycker det är viktigt att Sara tar redan på vad andra medarbetare önskar istället för att bara skriva ner ”roliga” förslag på en lista.

Kanske ett väldigt enkelt och ”banalt” exempel ovan. Men det är vanligt att det ser ut så här på många arbetsplatser. Oavsett om det gäller ämnen som ”julfesten” eller större utmaningar som verksamhetsfrågor. Sara har ju gjort en bra pacing på sina kollegor genom att ta reda på vad de vill ha ut av julfesten. Chefen däremot gör en mis pacing av Sara i mötet, då hon inte tar reda på var listan Sara gjort kommer ifrån. Det som är risken i sådana här situationer är att mis pacingen leder till frustration, irritation, rädslor och känslan av att bli överkörd och/eller inte lyssnad på.

Träning

Förra året drog jag igång utomhus träning i området där vi bodde tidigare. Jag erbjöd både grupp- och PT-träning i utomhusmiljö. Jag valde att marknadsföra träningen med betoning ”Träning på dina villkor”. Min erfarenhet är att många inte gillar att kliva in på ett gym, att det känns läskigt, kravfyllt, osäkert och en miljö ”som inte passar mig”. Gymmet blir ett hinder för att börja träna. Likaså att många upplever att det bara ska ”köttas” – att det ofast är allt eller inget.

Jag vill i stället kunna leverera träning där en otränad kan vara på samma pass som en vältränad, och båda kan tycka att det har varit roligt och utmanande utifrån de egna villkoren. Då kommer träningen bli mer hållbar och gynna fler.

Om du arbetar som PT (eller kan omsätta detta i andra yrkesroller i form av att möta kunder) – är det så klart av stor vikt att med din kunskap och kompetens se vad din klient behöver, och överföra den kunskapen och förståelsen.

Än viktigare är (om du vill behålla kunden och få den att gilla passen med dig) att du lyssnar in din kund. Vem är det du har framför dig och vad säger personen i fråga att hen önskar av passen med dig? Var också uppmärksam på om ett upplägg du planerat för inför dagens träff, verkligen är det kunden behöver. Jag har vid flera tillfällen rivit det planerade upplägget och i stället valt lugnare träning, avslappning eller andra bitar, som varit viktigare.

Motsatsen till ovan är de ”Boot camps” där det redan i inbjudan utlovas bestraffning om du kommer försent, inte gör som instruktören säger eller hör på det här, skrattar under passet. Då blir det lagbestraffning. (Det här är ifrån en riktig inbjudan till uteträning utanför Stockholm). Det kanske lockar några som inte bryr sig eller tycker att det är en rolig grej.

Jag gissar att många väljer bort det, för att det skrämmer, för att de inte är i toppform och kanske inte kommer orka eller för att de p.g.a. någon liten skada inte kan göra allt men mycket. Vem vill bidra till lagbestraffning till några du inte känner? Och hur trygg känner du dig inför det som väntar? Snacka om träning på andras villkor.

Coachning

Coacha -eller stötta, bolla, tipsa, råda m.m. gör många av oss genom att vara förälder, medarbetare, ledare, vän och medmänniska. När vi gör det så kan vi tänka på att vara lyhörda och istället för att överföra vår sanning om vad vi tror är den bästa lösningen, kan vi fråga den/de vi har mittemot oss vad de har för idéer och tillsammans finna en bra väg. Blir vi bra på att ”pejsa” oss själva och andra, skapar vi mer sköna tillstånd med energi, glädje och kreativitet.

”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

 

Klädkod för mötet

Klas har sökt nytt arbete på ett företag och blir lite oväntat uppringd under sin semester. De kommer överens om en intervju dagen efter och han är spänd inför mötet. Klas kommer glatt till mötet och hälsar på den kostymklädda chefen han talade med på telefon, själv iklädd sommarshorts och lite uppknäppt skjorta. Klas får inte jobbet med tanke på vald klädkod för intervjun. (sedan kan jag tycka att kompetens bör gå före klädkod för intervjun, så kanske kan indirekt sägas att det är en mis pacing från båda hållen).

”Pleasing” – Bleeding

Om du pacar (uttals pejsar) någon eller några för mycket, kan det istället från dig bli pleasing – i form av att du försöker tillgodose andras behov så mycket att du kör över dig själv. Vilket också blir en form av ”bleeding” för båda parter. För dig själv för att du kliver över dina egna gränser, och för att det sällan gynnar den andra parten, gruppdynamik eller utveckling av att ha den obalansen. I ett tidigare inlägg skrev jag om Jag och Du sortering, det kan du läsa för att få ta reda på hur du har det i din balans med att sätta gränser för dig själv och gentemot andra.

Pacing med språk och tempo

Om du som säljare kommer till en ny potentiell kund eller om du har ett arbete där du möter olika yrkeskategorier (montörer, lärare, ekonomer, marknadsförare m fl.) så kommer du nå större framgång att möta dem och nå fram med det du önskar, om du väljer att använda ordval som är bekant för just den yrkesgruppen du har framför dig. Du kan i enskilda möten lyssna till språket och tempot hos den du talar med, och följa det. Chanserna till att få full uppmärksamhet och lyssnad på, om det du presenterar är intressant nog för den/de som lyssnar vill säga, blir större.

Att bli sedd och lyssnad på

För mig handlar pacing och leading i slutändan om att vara närvarande och se och lyssna på människor. Vi lever i ett samhälle där vi ser mindre av varandra och mer av det som våra skärmar förmedlar till oss. Det kan vara svårt att göra sig hörd, i det brus som pågår där ute. Så var närvarande i nuet och se och lyssna till människor. Och inte bara för att du vill ha ut något utav det.

 

Tips!

– Reflektera över hur du bemöter dina kollegor och familj – ”pejsar” du dem väl eller finns det utrymme för förbättring?

– Fundera på en situation där du blivit bemött bra, vad var bra? Fundera också på motsatsen, vad hade behövt korrigeras för att du skulle ha tyckt om bemötandet?

– Fundera på om det finns någon skillnad mellan din pacing av dig själv och den du använder i möten med andra.

Må gott!

/Rebecca

 

* Kommunikologi är en tvärdiciplinär metadiciplin. Det är ett kunskapsområde inom förändrings- och utvecklingsprocesser.

Definitioner av Kommunikologi
– Studiet om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.

– Studier av struktur och dynamik i kommunikation och förändring när all upplevelse och allt beteende är valt, definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.

Vill du veta mer? Kontakta mig på [email protected] eller gå in på någon av dessa sidor för att få veta mer och hitta utbildningar. Skandinaviska institutet för Kommunikologieller Kommunikologcenter Hammarbysjöstad

Läs även