fbpx

Ditt systemiska jag

Mitt systemiska jag

Människan som en systemisk varelse

Du är inte det ena eller det andra. En person på jobbet, en person hemma, en med vänner och en annan på barnens fotbollsträning. Du kan visserligen anpassa dig i ditt beteende efter situation, men allt du tänker och gör sker med samma kropp och hjärna. Så det du upplever i olika situationer påverkar ditt hela väsen och du får med dig minnen och känslotillstånd som lagras någonstans i kroppen.

Jag tror att vi befinner oss i ett viktigt skifte när det kommer till synen på oss människor som systemiska. Vi är en helhet, som påverkas av våra ”delheter”. Våra delheter tänker jag är vår inre kommunikation (tankar), kommunikation med omvärlden, rörelse, vila (sömn och återhämtning), andning och kost.

Hur allt hänger ihop

Senaste åren har det kommit mycket forskning kring bl. a. tarmen och hjärnan. Hur vår tarmflora påverkar vår hjärna och hur vi tänker mm. En tarmflora som inte mår bra (mindre bra kost), kan leda till att vi får in bakterier i hjärnan som påverkar oss negativt på olika sätt. Ungefär 70 % av den utrensning kroppen gör varje dygn kommer från våra andetag. Vi andas ungefär 25 000 andetag per dygn, det motsvarar ca 10-20 kg luft. Det säger något om att vårt andetag är otroligt viktigt, ändå tar många av oss det för givet. Vi behöver inte tänka på att andas för att leva, det betyder inte att det inte har en viktig funktion i vårt liv. Andetaget håller oss vid liv.

Forskning visar att rörelse påverkar och stimulerar tillväxt av hjärnceller, och stärker och bildar nya nervtrådar i hjärnan. Långsamma och mer fartfyllda rörelser ger oss doser av sköna må-bra endorfiner. Med långsamma rörelser (yoga mm) stimulerar vi också vårt parasympatiska nervsystem (lugn och ro). Under sömnen får kroppen en chans att reparera celler och integrera intryck och upplevelser vi varit med om under dagen. Mycket av det jag nu sagt vet du kanske redan och det är en väldigt grov sammanfattning. Mitt syfte är mest att kort lyfta de olika delarna och påvisa vilka viktiga funktioner de har och hur de hör ihop i kroppen och hjärnan. Jag hoppas att du håller med mig när jag säger att vi är systemiska. Allt hänger ihop och vi behöver ha en förståelse för att varje del påverkar de andra delarna.

Inre och yttre kommunikation

De två sista av de sex delarna som jag tar upp i detta inlägg, är kommunikationen, med oss själva (inre) och omvärlden (yttre).

Det finns så mycket att göra när det kommer till kommunikation. En bra start enligt mig är att börja självreflektera. Vad säger du till dig själv? Hur säger du saker? Jag har skrivit ett tidigare inlägg om jag och du sortering, som är en av de tio grundsorteringar jag tittar på när det kommer till förändrings- och utvecklingsprocesser. I inlägget tar jag upp lite mer kring just språk. Säger du ofta ”man” eller uttryck som ”måste”, ”alltid”, ”borde”, ”aldrig” och ”inte”? I stället för att säga ”man”, kan du träna på att säga vem det är du syftar på när du pratar. Man borde gå och lägga sig (Vem ska gå och lägga sig? Borde? Behöver kanske är ett mjukare alternativ och mer kravlöst). Säg jag när du menar jag. Det är också ett sätt att stärka din självkänsla genom att uttrycka ditt jag.

Jag har i tidigare inlägg skrivit en hel del om hur vi kan tänka kring just tankar, för att förstärka eller förkasta, och frigöra mer resurser i oss. Jag har också skrivit om sådant som kan vara bra att ha med sig som verktyg i en pågående eller kommande förändring eller utveckling (ankring, sorterad feedback, ramar, intentioner, tillstånd, mönster, på/av-knapp, passion i ledarskapet mm). Privat eller på företaget. I en ledarroll eller som medarbetare. Så jag hänvisar till tidigare inlägg för att inte bli för långrandig här (titta t.ex i kategorierna ledarskap, personligt ledarskap, företagsklimat). Det jag vill sammanfatta kring kommunikation just i detta inlägg är att precis som de andra delarna fyller så viktiga funktioner för oss, så gör också våra tankar och det vi väljer att förmedla till vår omvärld. Vad vill du bidra med till just din omvärld med din kommunikation (tal- och kroppsspråk)?

Du äger dina tankar och tillstånd

Vi kan befinna oss i knepiga situationer, där vi ibland har få och svåra val att ta till. Vi kan hamna i situationer där vi uppfattar att vi är i underläge. Oavsett så finns det något som ingen kan ta ifrån dig eller äga. Det är dina tankar. Du har makten och äger dina tankar, om du inte tillåter att någon annan ska få påverka dem. Du kan välja i vilka tillstånd du vill vara i och med tankens kraft ta dig in i dem. Kanske kan bara tanken på det ge dig kraft. Jag säger inte att det är lätt, men det är möjligt. Och där möjligheterna finns, finns hopp.

Tro inte på allt du tänker. Ifrågasätt och se till att skapa bästa förutsättningar för att ge dina tankar och beslutsfattande kraft – genom att skapa din balans i rörelse, kost, vila och andning.

 

Vill du hitta mer kraft, oavsett om det gäller i ditt personliga ledarskap eller i en annan roll? Välkommen att höra av dig så hittar vi ett upplägg som passar just dig. Digitalt och/eller genom fysiskt möte. Du når mig här.

 

/Rebecca

 

 

Läs även