fbpx

Din historia är inte din framtid

Din historia är inte din framtid

Din historia är inte din framtid

Hur vi eller företaget tänker om vår historia, vår dåtid, kommer påverka hur vi väljer att se på nuet och på det som vi önskar av framtiden. Vi bär oss med vår historia, medvetet eller omedvetet, och just där i ligger skillnaden. Medvetandegör jag sådant jag tänker och som påverkar mig negativt, kan jag också göra val att vända eller ”radera” de tankarna och inställningarna. Sådant som hämmar mina resurser och därmed inte tar mig framåt, önskar jag bli av med. Det är i alla fall min sanning.

Din historia är därmed inte lika med din framtid.

Din ryggsäck

Den ryggsäck jag bär på genom livet fylls med både bra och mindre bra händelser, tankar och känslor. Jag skapar mig sanningar utifrån det jag upplever, värderingar utifrån miljö och umgänge och ett slags filter för hur jag ser på mig själv och min omvärld (mer om det i detta inlägg). Det är också upp till mig att göra upp med och plocka ur saker ur ryggsäcken som tynger ner mig. Jag vill hellre stoppa ner sådant som blir tillgångar och kraft för mig i min väg framåt i livet. Jag vill kunna öppna dragkedjan och välja bland resurser jag har, gärna undvika att dra upp en surdeg som inte gör någon nytta. Dåtiden kan också vara alldeles underbar, ta vara på de minnena och förstärk dem som dina resurser genom att ankra dem.

Om jag befinner mig för mycket i framtiden, som jag inget vet om, kan det i sig bli en abstrakt känsla som blir svår att hantera, eftersom du inte kan bestämma framtiden. Du kan önska den och göra medvetna val för att komma dit du önskar, däremot är det omöjligt att veta 100 % om det blir så. Med det sagt vill jag slå ett slag för att låta framtiden vara en lekfull historia och vara ödmjuk inför ditt NU. Dröm och skapa tydlighet kring dina mål i framtiden (se tidigare inlägg om intentioner, ramar, presuppositioner), backa samtidigt bandet och markera ut hållplatser där du stoppar ner nya resurser i ryggsäcken, njuter av NUvaro och stämmer av kartan mot målet. Kanske känner du för en annan riktning eller så är du helt på rätt spår. Oavsett så kommer ditt NU tala om du är där du ska vara, så lyssna noga. Se dig själv och din omgivning, låt ditt jag få landa precis där du är och ha tilltro till att allt är precis som det ska vara just nu, och att du äger makten över dina egna val och vilka tillstånd (känslor) du vill vara i på din väg genom livet.

 

Tips!

– Fundera på hur mycket du lever i nuet? Var går dina tankar oftast? Bakåt, framåt eller till nuet?

– Har du minnen av mindre bra prestationer du har gjort tidigare (privat, ledarskap mm) som hämmar dig idag i liknande situationer?

– Tror du att ditt företag är kvar i gamla mönster från förr som skulle behöva bytas ut?

 

Hör gärna av dig till mig här om du vill jobba vidare på att släppa taget om dåtiden för att göra dig och företaget mer resursstark i nutid och för den framtid du vill möta.

 

/Rebecca

Läs även