fbpx

Vad är bra ledarskap för dig?

Tryggare i din ledarroll. Kommunicera och nå fram till dina medarbetare

Att leda är en konst

En ledare som andas företagets verksamhet, tror att allt är möjligt, ser dig och genuint tar uppdraget som hen har på allvar med en viktig portion humor, kan det vara en bra ledare? I ett ledarskap går det att stoppa in många önskemål om kvalitéer och personlighetsdrag. Jag tänker att ett bra ledarskap är en balans mellan de egna önskemålen av hur du vill vara som ledare och vad dina medarbetare efterfrågar. Det går inte att anpassa sig till alla, däremot går det att sätta ett tydligt ramverk kring vad som kan förväntas av dig som ledare. Däri också värt att ha förmågan till flexibilitet för punktinsatser vi nyanställning, nya roller, omorganisering etc. Men vad innebär att sätta ett tydligt ramverk? Om det skriver jag längre ner under rubriken Kommunikation är nyckeln.

Att leda andra människor är en konst, oavsett i vilken kontext. För mig handlar ledarskapet i sin övergripande form om förmågan att kunna inspirera den stora massan (oavsett om den är två eller tjugofem personer). Du kanske inte kan nå fram till alla, men du behöver ha förmåga och intentionen att nå fram till så många att du och ni kan göra skillnad. Samt att du inger förtroende från första början, även om det som ny ledare kan ta tid att vinna förtroendet hos andra, behöver du andas tillit.

Personligt ledarskap

Ditt personliga ledarskap är lika viktigt som vilket annat ledarskap som helst. Vem vill du vara och hur vill du leda dig själv? Tänk om vi skulle leda oss själva som vi önskar leda andra (inspirerande, hjälpande hand, lyfta etc), istället för att vara som en ledare som lever efter devisen ”managment by fear”. Ta med dig den tanken nästa gång du säger till dig själv att du inte duger.

Kommunikation är nyckeln

Kommunikation kring vad ett ledarskap innebär är en viktig nyckel för att hitta balans. Ett ledarskap som inte fungerar behöver betraktas ur flera olika synvinklar. Likt myntet har inte heller synen på ett specifikt ledarskap bara en sida. Vad är det som inte fungerar? Är det obalanser i den som leder? Finns det otydliga ramverk som gör medarbetarna (och ledaren) osäker på vad förväntningar och krav är? Jag vill också flika in med, genom att återkoppla till ett tidigare inlägg som handlar om hur vi har olika uppfattning av ord, och att vi bär på olika värderingar, sanningar osv. Det behöver vi ta med oss när vi ska titta på vad som inte fungerar och vägar till förbättring. Om det finns ett ramverk, ta reda på om det betyder lika för alla, eller om det där finns olikheter i tolkningar.

Ex. Ledarskapet ska bedrivas med engagemang, närvaro och tillit till medarbetarna. Tydligt kan tyckas för den som läser. Men du läser inte med några andras ögon än dina egna. Så hur vet du att din tolkning stämmer med de andras. Alltså, ta redan på vad engagemang, närvaro och tillit betyder för den som ska leda och de som berörs av ledarskapet. När vi kommunicerar och reflekterar fullt ut uppstår mindre utrymme för missförstånd och tolkningar som leder till missnöje och sämre produktivitet.

Tips!

Fundera på vilka kvalitéer du tycker en bra ledare ska ha. Förklara också vad du menar med ett ord som ex. inspirerande. Vad är inspirerande för dig? (det är ju inte nödvändigtvis samma för en annan person eller ledaren du talar om)

Läs gärna detta inlägg om du vill ha mer tips och idéer kring ditt ledarskap.

/Rebecca

Ps. Kontakta mig om du vill arbeta med värderingar, kommunikation som nyckel och/eller ett dynamiskt och holistiskt ledarskap. [email protected]

 

Läs även