fbpx

MASTERPROGRAM - FÖRETAGSLEDARE

MASTERPROGRAM “FIREWIRE”
– För dig som är företagsledare för ett bolag med ca 10-20 anställda

OBS! Endast 6 platser. 

Masterprogrammet “FireWire” ger dig en kraftfull transformation på bara 6 månader, om du implementerar det vi går igenom. Som företagsledare får du unika insikter och verktyg för att mer hitta balansen mellan arbete och privatliv, samtidigt som du tar ditt företag till nya höjder. 

Genom att samtala med likasinnade företagsledare i en sluten grupp, stärka ditt självledarskap och få skräddarsydd utbildning och coachning i kritiska tillväxtområden, skapar vi tillsammans mätbara resultat. Jag strävar efter att skapa en grupp utan inbördes konkurrens.

 

Vinster av att delta i Masterprogrammet “FireWire”:

  • Ökad motivation: Upplev en ny energi och passion för ditt ledarskap och affär.
  • Ökat engagemang: Inspirera och mobilisera ditt team för att nå gemensamma mål.
  • Minskad stress: Lär dig strategier för att hantera och minska stress, vilket leder till ett sundare arbetsliv.
  • Minskad sjukfrånvaro & personalomsättning: Skapa en starkare, mer engagerad arbetsstyrka med lägre frånvaro och personalomsättning.
  • Ökade intäkter: Implementera tillväxtstrategier som direkt påverkar din organisationens bottom line.
  • Ökat resultat: Se konkreta förbättringar i företagets prestationer och lönsamhet.

Detta är din chans att inte bara utvecklas som ledare, utan också att kraftfullt påverka din organisations framtid. Du får chansen att skapa tillväxthistoria!

 

Jag jobbar utifrån 4 huvudområden, som jag tillsammans väljer att benämna som framgångsnycklar. Jag vet att dessa områden skapar tillväxt och framgång. Flexibelt använda för att passa just din situation och verksamhet.

 

HJÄRTA: Jag fokuserar på att hjälpa dig hur du ska agera och kommunicera för att engagera dina medarbetare,  genom att koppla deras personliga “varför” till företagets varför och mål. Detta ökar inte bara deras inre motivation och passion, utan ger också företaget en tydlig konkurrensfördel. Här jobbar vi också med ditt självledarskap och personliga ledarskap.

Resultat: Högre medarbetarengagemang, minskad personalomsättning och en mer passionerad arbetsstyrka.

 

HJÄRNA: Genom att förstå hjärnans dynamik, optimerar jag ditt ledarskap för maximal effektivitet. Jag lär dig att kommunicera visioner och mål på ett sätt som engagerar och motiverar ditt team, vilket skapar en stark kultur och en gemensam riktning. Jag lär dig hur du går från självklart till “VIklart”.

Resultat: Förbättrad ledarskapsförmåga, starkare teamdynamik och klarare företagsvision.

 

SKO: Varje steg i din och företagets tillväxtresa är viktigt. Jag guidar dig genom strategiska val och handlingar som ökar dina chanser att inte bara nå, utan överträffa era gemensamma mål.

Resultat: Framåtrörelse och tillväxt i rätt riktning, vilket leder till ökade intäkter och marknadsposition.

 

PUSSELBIT:  Effektiv kommunikation är nyckeln till framgångsrikt samarbete. Jag hjälper dig att skapa en miljö där varje del av organisationen kommunicerar och samverkar effektivt.

Resultat: En starkare företagskultur där helheten är större än summan av dess delar, minskad stress och ökad produktivitet.

 

Det fina med de här fyra nycklarna är att de är flexibla och justerbara. Oavsett vilken bransch eller olika grupper av människor jag har arbetat med, så återkommer det till dessa fyra huvudområden om du vill skapa ett mer hållbart ledarskap för dig själv, dina kollegor och få fler välmående medarbetare som tar ansvar och driver framåt tillsammans med dig. 

Programmet är en mix av individuell coachning, gruppcoachning, bikupor med samtal, rollspel för upplevelsebaserat lärande och utbildning. 

När vill du påbörja din tillväxthistoria?

OBS! Endast 6 platser. 

Investering: 179 000:-

Önskas Masterprogrammet för en ledningsgrupp på samma företag, vänligen kontakta mig för prisförslag. 

Kontakta mig här för att få ett komplett programinnehåll, boka plats alt. boka ett möte för att se om detta är för dig.