fbpx

PT COACHNING FÖR LEDARE

Personligt och skräddarsydd 1-1 coachning för dig som är företagsledare eller ledare på ledningsgruppsnivå

Välkommen till en exklusiv coachningstjänst, designad specifikt för företagsledare och ledare på ledningsgruppsnivå. Här kombinerar jag min professionell expertis och personlig approach för att maximera din utveckling och framgång.

Fokuserad coaching för viktiga ledare

Jag ver hur viktig du är för din verksamhet. Jag vet också hur viktig du är för dig själv i ditt liv. Varje ledare är unik med specifika utmaningar och mål. Min personliga coaching är anpassad för att ge dig de verktyg och insikter som krävs för att navigera både professionella och personliga hinder. Jag hjälper dig att snabbare komma framåt och nå dina mål. Men det är alltid du som sätter taktpinnen och väljer var du vill ta utgångspunkt. Är det svårt att navigera coachar jag dig i att hitta din väg framåt. 

 

Några områden som jag coachat tidigare klienter inom:
 • Strategisk beslutsfattande: Förbättra din förmåga att fatta välgrundade och effektiva beslut.

 • Hantering av stress och arbetsbelastning: Lär dig strategier för att hantera höga krav och stressiga situationer.

 • Ledarskap och teamutveckling: Utveckla ditt ledarskap för att skapa och upprätthålla högpresterande team.

 • Personlig utveckling: Balansera ditt professionella och privata liv för att uppnå en sund livsstil.

 • Effektiv kommunikation: Stärk din förmåga att kommunicera tydligt och effektivt både internt och externt.

 • Konflikthantering: Utveckla färdigheter för att hantera och lösa konflikter konstruktivt.

 • Teamdynamik och influering: Lär dig att navigera och påverka inom teamdynamiken för bättre samarbete och resultat.

Varför personlig coachning?

När du coachas individuellt så står du 100% i fokus för mig. Jag lyssnar noga in dig, guidar och bollar tillbaka. Jag kommer inte berätta svaren eller bestämma åt dig. Det är inte min roll. Du sitter på svaren, ibland behöver det sorteras i bruset för att du ska kunna få tag i dem. Min roll är att hjälpa dig sortera, skapa mer tydlighet och hjälpa dig använda verktyg som fungerar för just dig. Så att du successivt kan leda dig själv bättre framåt. 

Beroende på hur din situation ser ut och vad just dina behov är så kommer också resultaten se olika ut för olika personer. Men här är några områden som jag hjälpt tidigare coachingklienter att skapa märkbara och viktiga förbättringar inom.

 • Beslutsfattande och problemlösning
 • Mer förankrad och klarsynt 
 • Hantering av stress och arbetsbelastning
 • Kommunikationsfärdigheter och teaminteraktion
 • Personlig och professionell utveckling
 • Ökad effektivitet och produktivitet
 • Förbättrad balans mellan arbete och privatliv

Jag finns här för att stödja dig på din resa mot framgång och välmående, både i ditt professionella och privat. Välj personlig ledarskapscoaching för att ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Hur ses vi?

På plats om du finns i Varberg annars digitalt. 

Individuell coachning ges på halvårs eller årsbasis. Hör av dig till mig här för att diskutera upplägg och antal sessioner. Startupplägg från 21 000:- ex moms och uppåt.
 

OBS! Jag erbjuder endast ett fåtal 1-1 coachningar per halvår/år.