fbpx

Presuppositioner – dess påverkan på våra intentioner och beteenden

Presuppositioner
Igår pratade jag om intentioner och hur de påverkar vårt beteende, använde ett isberg som metafor. Samt kraften i att sätta och förmedla tydliga intentioner för att få med sig medarbetarna i förändringsprocessen. Hela inlägget kan du läsa här.

Idag lägger jag uppmärksamheten på presuppositioner och hur de påverkar både våra intentioner och beteenden. Presuppositioner är vår subjektiva sanning som i sin tur skapar mening åt det vi upplever och möter. Men vad är egentligen presuppositioner?

Presuppositioner är ett samlingsnamn för valda sanningar, värderingar, teorier, trosuppfattningar, generaliseringar, fördomar osv (presuppositioner är ett samlingsbegrepp inom Kommunikologi*. Jag är certifierad Kommunikolog och Systemisk Coach.) Dessa blir vårt ”filter” i hur vi väljer att se på världen och oss själva. Av de filter vi har påverkar och styrs våra intentioner och därmed i nästa led, vårt beteende. Vilket också betyder att det jag tänker och tycker om något, inte behöver vara någon annans sanning. Om jag medvetandegör mina värderingar och sanningar, så kan jag också fundera på var de kommer ifrån, är det verkligen min sanning eller har jag omedvetet glidit med i någon annans? Och önskar jag behålla den? Medvetenhet skapar också möjligheter till att förändra, byta ut och lägga till värderingar och sanningar jag har och vill ha. För precis som jag nämnde om tillstånd i inlägget om intentioner så har jag makt över att påverka och bestämma hur jag vill se på världen genom mitt filter.

Exempel på presuppositioner
En löprunda
När jag var ca 10 år var jag ute och sprang själv en dag. Förbi mig cyklade två killar från en årskull över mig. När de passerade mig ropade de ” Vad fult du springer!”. Det tog mig många år att komma på den händelsen och vad den gav mig för vald sanning om mig och löpning. När jag förstod kopplingen förstod jag också varför jag inte gillar att springa längs öppna vägar, jag väljer hellre skogen (nu är det förvisso skönare med skogen ändå tycker jag, men det är inte poängen). Och ofta när jag har passerat någon har jag fått en obekväm känsla i kroppen som jag inte har kunnat sätta fingret på. Nu när jag vet, har jag möjlighet att jobba med att byta ut den sanningen mot något bättre. En sanning som får mig att springa var än benen tar mig oavsett hur många jag behöver passera.

En sommarmorgon
Jag var åtta år och kom ner till köket på morgonen. Pappa var alldeles röd i och runt sina ögon, så jag utbrast:
– Men pappa, har du varit och bastat på morgonen?! (han blev ofta röd i ögonen av att basta)
– Nej, sa han. Sedan började han gråta igen och berättade att vår älskade lilla katt(unge) hade blivit överkörd och dött. Min pappa den finaste djurvännen och dessutom vår roliga lilla huskatt.
Min valda sanning var röda ögon på pappa betydde bastu. Han var rödgråten.

Sommaren är kort
Om du hör låten ”Sommaren är kort” med Tomas Ledin i ett rum med tjugo andra personer, är sannolikheten stor att någon kommer älska att höra den, någon annan vilja stänga av och någon annan funderar på om de hört den förut.

I mötesrummet
Jag satt i ett projektmöte och vi diskuterade olika lösningar på en utmaning. Mitt i detta tar en av personerna på mötet upp sin mobil och börjar scrolla, och tappar kontakt med resten av gruppen. Jag som mötesledare överväger att säga något, men avvaktar i någon minut (känner mig irriterad och tänker att det är oförskämt att sätta sig med mobilen så där mitt i ett möte). Precis när jag ska öppna munnen för att stämma av om personen har hört ett dyft av vad vi har pratat om senaste minuterna, så säger han, ”Jag googlade lite och hittade faktiskt precis det vi söker. Jag kontaktar företaget.”

I exemplet ovan från arbetslivet kommer ju också vikten in av att kommunicera. Idag tar vi mycket för givet, tänker att andra ska förstå. Men med vetskapen om att vi alla går runt med egna ryggsäckar fyllda av sanningar, värderingar, fördomar och teorier, behöver vi stämma av och försäkra oss om att vi i interaktion med andra, i arbetslivet och privat, förstår varandra. Detta möjliggör också en förståelse för att vi ibland blir bemötta med reaktioner vi inte hade väntat oss i våra egna beteenden utifrån intention (medvetet eller omedvetet). Kanske agerar personen utifrån dåliga minnen av en viss situation, reagerar på ett ord eller har en egen intention med sitt beteende. Då är det viktigt inte bara som ledare, utan medarbetare och medmänniska, att kunna möta, vara nyfiken och ta reda på vad som finns under ytan. Döm inte hunden efter håren.

När vi lyfter upp presuppositioner och intentioner till ytan, ger det betydligt större möjligheter till att få till de mål och beteendeförändringar företaget och du som ledare önskar.

Förväntningar
Har du någon gång fått höra att en film på bio är sååå bra. Du tänker att den där måste du bara se. Efteråt är du lite besviken, men sååå bra var den väl inte?
Du har byggt upp en förväntan utifrån någon annans sanning och värdering.

Se till att stämma av förväntningar och föreställningar som du själv och medarbetarna har. Då finns utrymme för att justera och eliminera risk att det blir besvikelse trots att resultatet uppnåtts.

Remember the Titans, en verklighetsbaserad film jag verkligen gillar och som kan få stå för just hur presuppositioner kan ta sig ut, och vad som händer när någon börjar byta ut dem mot något som ger mer kraft och tron på att allt är möjligt. Var er förändring som ledare. Du behöver visa och tro på att förändringen är möjlig och kommer bli bra.

Avskaffa presuppositioner som begränsar
Om en ledning eller chefer slänger sig med uttryck som ”Det här är vad medarbetarna behöver för att bli engagerade”( utan att ha stämt av med dem vad de engageras av), eller ”Vi informerar endast teamledarna. Vi håller nya visionen hemlig för resten av företaget tills mer är på plats”. Finns det stor chans att missnöje, rykten, oro och känslan av att inte vara en del av förändringen (fastän det är de som ska göra jobbet) föds.

Jag har arbetat i stora amerikanska bolag där just ovan hänt. Det börjar gå rykten om att något är på gång. En del blir rädda för att mista sina tjänster, någon annan vågar inte avvakta och söker nytt arbete (fast den kanske bakom kulisserna är tänk att erbjudas en ledarroll), och det dagliga arbetet börjar halta för att en attityd av ”det är ingen idé att gå på fullt nu om jag ändå får gå sen”.

Lägg märke till om det finns tendenser till detta på din arbetsplats. Valda sanningar. Vems valda sanningar? Vem gäller beslutet och skulle alla det gäller hålla med? Var öppen för andras idéer och ha förståelse för att det går att justera saker och ting på vägen. Gjut inget i sten, låt det i stället vara en mjuk massa (ovanpå en solid och stark grund av intention och riktning på var ni ska), som kan få vara föränderlig för att passa de intentioner, mål och tillståndsmål ni satt upp. (tillståndsmål hittar du mer om i inlägget om intentioner)

Presuppositioner i språket
Uppmärksamma ord som t ex. måste, aldrig, alltid, borde, (kan) inte hos dig själv och i organisationen. Ord som begränsar och skapar sanningar som kan hindra utveckling. Fundera lite på om du ofta använder någon av dessa ord, och om du helt enkelt kan välja bort dem eller formulera dig annorlunda.  Då skapar du mer utrymme för möjligheter istället.

– Det går inte!
– Tänk om det går!

– Det är omöjligt!
– Hur menar du då?

– Jag måste göra det här nu.
– För vem måste du?

Tips på övning!
Var i grupper om max 10-12 personer. Utse en person som ska skriva på tavlan.
Välj ut en eller ett par frivilliga (detta kan göras i flera omgångar) som spelar upp en improviserad scen i ca 45 s – 1 min. Skriv sedan upp ord på tavlan av vad gruppen har hört och sett under scenens gång. Gör sedan uppdelning i vad som faktiskt är möjligt att säga om personerna utifrån agerandet och vad som är egna tolkningar.

Exempel:
Persone låg på golvet.
Personen dansade.
Personen talade ett annat språk.
Personen hade en grön tröja.
osv.
Exempel på vad vi ser/vad vi tolkar
– Du var nervös för du sa inte så mycket!
– Jag valde att vara tyst, då jag har problem med stämbanden och inte får prata högt.

Tips på reflektioner
Talar du eller företaget ofta i termer som ”Så här är det”, ”Så här tycker vi (vilka vi)”, ”Jag tycker så här, så då gör vi så här”. Dessa typer av uttryck blir lätt till valda sanningar som begränsar och hämmar utveckling. Titta på om ni kan öppna upp frågorna mer och vad händer då?

Inlägget imorgon kommer handla om ramar och hur det hänger ihop med presuppositioner, intentioner och beteende.

/Rebecca

* Kommunikologi är en tvärdiciplinär metadiciplin. Det är ett kunskapsområde inom förändrings- och utvecklingsprocesser.

Definitioner av Kommunikologi
– Studiet om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.

– Studier av struktur och dynamik i kommunikation och förändring när all upplevelse och allt beteende är valt, definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.

Vill du veta mer? Kontakta mig på [email protected] eller gå in på någon av dessa sidor för att få veta mer och hitta utbildningar. Skandinaviska institutet för Kommunikologi eller Kommunikologcenter Hammarbysjöstad

Läs även