fbpx

När det omedvetna blir medvetet tänkande

När det omedvetna blir medvetet tänkande

Det omedvetna kan påverka ditt nu

Medvetandegöra det omedvetna kan låta flummigt och luddigt. Faktum är att det är en enorm tillgång att ta sig tiden att göra det. Nyfiket undersöka vad för signaler du får från din insida och vad för sammanhang du binder ihop dina tankar och ankrade minnen med. Vid en första anblick kanske ett minne i sin enskildhet inte verkar ha någon betydelse för det du upplever i nuet. Vid närmare titt kan det mycket väl finnas likheter i minnet och där du befinner dig just nu.

Har du någon gång hamnat i en situation där du inte vet varför du reagerade som du gjorde? Du kanske blev kallsvettig, kände oro eller irritation. I ditt omedvetna kan det ligga händelser som i nutid triggas av till exempel tonlägen, kroppsspråk eller lukt, och försätter dig i ett tillstånd du inte var beredd på. Så den aktuella upplevelsen i sin helhet gör att du kanske inte får kopplingen att det finns någon beståndsdel i den som är en trigger tillbaka till ett mindre bra upplevt minne i din dåtid.

Det finns en poäng med att stilla ditt sinne ibland. Göra dig uppmärksam på och reflektera över vilka oväntade och oönskade beteenden du har, och vad de kan bero på. I stillhet andas och uppleva och undersöka det som kommer till dig.

På samma sätt kan du lägga vikt vid minnen som ger dig kraft, mer om det skrev jag i ett inlägg om ankring som ett verktyg för att behålla drivkraften framåt.

Omedvetna vanor

Vanor är också en form av omedvetna handlingar. Vi kan tycka att vi fattar många beslut under en dag. Faktum är att många handlingar vi gör är rena vanor, som sker per automatik, lite som en omedveten handling i form av att vi bara gör. Det är också därför det kan vara svårt att bryta mönster, då förloppet i mönstret består av flera omedvetna handlingar som vi inte ens reflekterar över. Fundera på den!

Människan under ständig utveckling

Jag tror på att vi utvecklas och förändras hela tiden, i många fall omedvetet och vid vissa punkter i livet stannar vi upp och inser att vi inte är den vi en gång var. Det är livets resa och vi är med den. Vi kan ju också välja att vara mer aktiva i den resan. Du kan medvetet välja att stanna upp oftare, ta mer tillfällen till självreflektion för att se närmare på om du växer i den takt och riktning du faktiskt önskar. Vill du ändra något så ta dig tiden att göra en ordentlig ”förundersökning” av dig själv. Ligger det gamla minnen, tankar och föreställningar om dig själv eller det du vill uppnå som du behöver börja med att ändra på? Underskatta inte tankens kraft.

Kanske behöver du byta ut negationer mot positiva ord som lyfter dig och får dig att tro. Tro på att din förändring är möjlig. Behöver du befinna dig i nya konstellationer och rum där du får energi? Skapa medvetenhet kring alla delar som kommer påverka din väg framåt. Då är du också mer rustad för det du kommer möta.

Ett företags utveckling

Lika mycket som jag tror att människan är i ständig utveckling är också företag i behov av kontinuerlig utveckling. Ett företag som lutar sig tillbaka och är nöjda med som det är, kommer bita sig i svansen till slut. Ständig utveckling betyder inte att det ska ske stora förändringar och tvära kast hela tiden, det kommer bli lika förödande som att inte utvecklas. Det jag menar är att ha viljan och nyfikenheten att se företaget som ett vitalt organ som hela tiden kan förbättras. Däri ligger drivet och möjligheterna. Detta tillsammans med förmågan att kunna zooma in och ut som jag skrev om häromdagen.

För att utvecklas enligt ovan, tänker jag att företagets ledning bl.a. behöver se till historien kontra nuet. Genom medarbetare ta reda på om det ligger omedvetna värderingar, sanningar etc. som snarare leder företaget till stagnation än förbättring. Skapa förutsättningar för flexibilitet i mötet med framtiden och de mål som finns. Det är viktigt att rensa bort sådant som inte har fungerat och som hämmat tillväxten, för att ge plats åt det nya. Det behöver göras och säkerställas genom hela organisationen, så att alla är medvetna om att det gamla har ersatts med något nytt som ska leda till hållbarhet. Annars är risken att medarbetare och ledning fortsätter agerar utifrån gamla normer och händelser – utan att reflektera över varför.

Sammanfattning

Kort sagt, det omedvetna påverkar oss betydligt mer än vi tror. Var därför nyfiken och intresserad och fråga dig varför och hur beteenden kommer till.  Nya upptäckter och reflektioner kan göra stor skillnad för dig och företaget.

Tips!

– Börja reflektera mer!

 

/Rebecca

 

Läs även