fbpx

Reflekterar du?

Reflekterar du?
Då menar jag om du medvetet lägger tid på att reflektera över saker och ting som du gör och tänker.

Självreflektion är för mig någonstans alltings början om du vill förändra något i ditt liv, företaget eller mer generellt vara i mer välmående och goda tillstånd. Vi kan vara fast i mönster och livssituationer som påverkar oss in i en negativ spiral. Oavsett finns det ett fåtal saker som ingen kan ta ifrån dig om du inte tillåter det. Det ena är våra tankar och det andra vilka tillstånd du önskar vara i. Ingen kan äga dina tankar eller bestämma vilka tillstånd du ska vara i, om du inte tillåter det. Du har makten och valet att välja de tankar som tar dig in i de tillstånd du vill vara i.

Med det sagt säger jag inte att det är enkelt att leva så. Det är liksom allt annat, ingen ”quick fix”. Däremot är det en väldigt kraftfull insikt att leva efter om du får den att landa i dig. Och någonstans börjar det med din självreflektion.

När du börjar reflektera och ställa dig själv frågor om det du tänker som; Varför och vad kommer tankarna ifrån och vad ger de mig? Tar de mig uppåt eller förminskar jag mig själv med dem? Vems sanning är det? Är det min eller kommer de från någon annanstans ifrån?
Så kan du också börja se eventuella mönster som återkommer oavsett sammanhang. Mönster som går att bryta om du medvetandegör dem. Mönster som endast dyker upp som tankar vid specifika situationer. Det kan också vara något du gör, att du agerar på ett speciellt sätt i situationer som har gemensamma nämnare även om sammanhangen är olika.

Självreflektion innebär också att börja lyssna på insidan. Vad får du för signaler och hur svarar du på dem? Lyssnar du eller ignorerar du? Om du (ofta) känner dig i obalans så skulle det kunna vara ett tecken på att du gör något, men vill något annat. Säger du ja fast du menar nej? Eller tvärtom. (Du kan läsa mer om jag och du sortering i det här inlägget)

Är du på rätt arbetsplats?
Hur många är det inte där ute som är på en arbetsplats de inte trivs på? Lägg en sekund att fundera på hur ditt nervsystem kommer må om du befinner dig åtta timmar om dagen (minst) på ett ställe du inte vill vara på? Redan när klockan ringer (eller precis innan du somnar) smyger sig ångesten på. Vill. Inte. Vara. På. Jobbet. När du kliver in på din arbetsplats har du redan försatt dig själv i dåliga tillstånd, fast utåt agerar du som att ”ja, hallå – ännu en bra dag på jobbet”. På insidan vill du vara någon annanstans, men på utsidan tvingas du vara närvarande i jobbmiljön och med de arbetsuppgifter du har. Det kostar energi, det kostar tankekraft och det kostar på hela ditt nervsystem. Hjärnan får gå på högvarv då du har en indirekt förhandling pågående hela tiden (inte vilja vara här – ”måste” vara här). Lägg sedan på alla andra saker som händer på en dag, både före, under och efter arbetstid. För utanför arbetet finns ”livet”, det som också pågår 24/7, oavsett var vi är och vad vi gör. Livet som ska vara en upplevelse med utmaningar, inte bara en utmanande upplevelse.

Reflektion är möjligheter och ansvar
Reflektion för mig är också att förstå att jag har möjligheter och ett ansvar för att välja det som får mig att må bra. Ibland är förutsättningarna lättare ibland svårare. Oavsett så är ansvaret mitt att röra mig i den riktning som tar mig framåt, även om stegen är långsamma som en sköldpadda och små som en myras.

Självreflektion är också att ta makten över ditt liv och vad du vill fylla det med för innehåll. Det du tänker och gör, vad vill du att det ska leda till? Om det du tänker och gör idag inte överensstämmer med det du önskar, ja då kanske det är läge att börja fundera på hur det skulle kunna se ut om du vänder blicken i just den riktningen. Vilka sammanhang behöver du välja bort, byta ut eller justera? Fundera ut vad din verkliga intention är med en ny riktning. Vad ska den leda till och hur vill du känna?

Företag och reflektion
I ett företag är det minst lika viktigt med reflektionen kring var är vi och var ska vi? Att luta sig tillbaka och tänka att vi är nöjda, vi kan ”stanna här”, är som att välja att avveckla företaget. Idag har vi teknik som gör att förändringar kan ske och sker snabbt. Det som är aktuellt idag är förlegat i övermorgon. Oavsett om vi gillar den utvecklingen eller inte, så kommer företagen till en punkt där de blir nödvändigt att hänga på tåget, i alla fall i ett antal stationer. Då är det också av stor betydelse att ledningen har reflekterat över och fått ner på papper vilka värden företaget har, vad är viktigt för att behålla tonaliteten i företaget, och hur ser strategin ut för att göra just det, oavsett vilka tåg ni hoppar på. Är grundstrukturen inte satt är det lätt att det blir spretigt när det tuffar på i ett högre tempo. Spretigt i form av att helt plötsligt kanske ni hoppar på tåg som inte har med er verksamhet att göra eller tar i den riktning ni ska för att uppnå mål. Det blir otydligt för medarbetarna och sämre resultat. Mer energi behöver läggas på att försöka förstå vad ni gör istället för att energin går mot målet.

Kontinuerlig reflektion av företaget och i de olika teamen, avdelningarna etc, ger också en styrka i att kunna stämma av om ni ligger inom de ramverk och står fast i de intentioner ni har satt upp för att växa, skapa engagemang, bli mer lönsamma, bli mer kundtäta eller vad det kan vara. Reflektionen ger er också möjlighet att i ett tidigt skede justera vägen framåt om något inte verkar fundera optimalt.

Så reflektera oftare och gör det fullt ut!

 

/Rebecca

 

 

Läs även